^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Kontakt

Advokátní kancelář
Karel Uhlíř s.r.o.
Husova 722/13
30100 Plzeň

telefon: 377 324 122
fax: 377 226 497
mobil: 607 041 411, 607 041 412

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Nemovitosti

Máte v plánu koupi, prodej, darování či směnu nemovitostí? Naše kancelář poskytuje v tomto ohledu komplexní služby. Vyhotovíme Vám na míru kupní, darovací, směnnou smlouvu nebo smlouvu o zřízení služebnosti. V této souvislosti nabízíme i advokátní úschovu a vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Naše služby zahrnují i soupis nájemních či pachtovních smluv nebo vypořádání podílového spoluvlastnictví. 

 

Bytové právo

Vymezení bytů, prohlášení vlastníka budovy, vypořádání spoluvlastnictví budovy a vymezení bytů do vlastnictví, smlouvy o výstavbě.

 

Oddlužení

Dostali jste se do prodlení s úhradou svých dluhů a nezvládáte je již dále splácet? Exekutor postihl Vaše příjmy a i tak se nedaří dluhy umořit? Východiskem pro tyto i jiné situace může být Vaše oddlužení. Oddlužení je formou řešení těchto tíživých životních situací. Tato forma řešení úpadku (hrozícího úpadku) je určena pro osoby, které se dostaly do tíživé finanční situace a již nadále nejsou nebo nebudou schopny plnit své závazky vůči svým věřitelům (mají více věřitelů, alespoň 2 dluhy více než 30 dnů po splatnosti).V případě, že máte o oddlužení zájem, rádi pro Vás připravíme insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Pro bližší informace klikněte zde.

 

Rodinné právo

Nabízíme naši pomoc při úpravě poměrů k nezletilým dětem, ujednání o výživném, vypořádání společného majetku i společného bydlení a rovněž i zastupování při rozvodovém řízení (sporném i nesporném).

 

Obchodní právo

Poskytujeme komplexní služby v oblasti veřejného rejstříku (zahrnující mimo jiné i zakládání nových společností, statusové záležitosti nebo zápisy do seznamu skutečných majitelů). Dále nabízíme vyhotovování obchodních smluv a rovněž i vymáhání pohledávek a nároků. Vymáhání pohledávek – zajišťujeme i vymáhání pohledávek včetně upomínacího řízení, a to jak pro soukromé osoby, tak i pro podnikatele a obchodní společnosti.

 

Pracovní právo

Potřebujete vyhotovit nebo zkonzultovat Vaši pracovní smlouvu?  Hledáte radu týkající se Vaší výpovědi nebo potřebujete pomoc s vymáháním Vašich nároků v pracovněprávní oblasti? Naše kancelář se zabývá i touto právní oblastí.

 

Občanské právo

Naše služby zahrnují nejen soupis široké škály smluv, ale i vymáhání nároků nebo řešení náhrady škody včetně škod na zdraví. 

 

Procesní právo

Hledáte pomoc v řízení před soudy, rozhodci či správními orgány? Našim klientům nabízíme zastupování před civilními soudy, rozhodčími soudy, rozhodci, správními orgány nebo i v přestupkovém řízení.

Naše služby zahrnují nejen soupis široké škály smluv, ale i vymáhání nároků nebo řešení náhrady škody včetně škod na zdraví. 

 

Insolvenční právo

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti insolvenčního práva. Máme zkušenosti jak se zastupováním věřitelů v souvislosti s vymáháním pohledávek (sepis a podávání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek do ins. řízení, zastupování v incidenčních sporech, atd.), tak i dlužníků při řešení jejich závazků (podávání návrhů na povolení oddlužení, podávání vylučovacích žalob, atd.) v insolvenčního řízení.

 

Dopravní právo

Naše kancelář se již od počátku zabývá dopravním právem zahrnující řešení problematiky přepravních smluv dopravy tuzemské i zahraniční.

  

>> zpět na úvodní stránku <<